Comment title

1  

1
Mgrv 2017-01-15 09:42:15

Iyi nkuru nyibuzemo ubushakashatsi bwimbitse. Basi iyo batubwira imvo n'imvano y'iyo tariki kuko abenshi tumenyereye kumva ijambo vendredi m├ęchant.

2
charki 2017-01-12 09:26:31

Ibi nibyo, si Abongereza gusa, yewe n'abanyamerika. Aba bo iyo bari kubaka igorofa, iya 13 bayita 14. Donc bava kuri 12, ikurikiyeho bakayiha number 14 !!! Nabyiboneye New York City, ku mibare ya elevator nta 13 ibamo !!!

1