1  

1
RUBZYITA ATHANASE 2018-02-05 13:27:35

ubu ni ubundi buryo bwo kwerekana abanyampuhwe : utitaye kubabivuga kururimi arikonti ntbabyerekane mubikorwa: Ubwose baba bashaka kuvuga iki? mugihe ubishoboye ;erekanako ko utuwe n'URUKUNDO kandi rugaragarira mubikorwa.

2
eric mutabazi 2017-09-15 19:17:35

mwiwe

1