Comment title

1  

1
NKURUNZIZA ERIC 2017-03-24 12:49:05

CHAKA INKOFERO YA PAPA FRANCS? KANDI MUCE MTBWIRA YUKO ARI UMUKOZI W,IMANA

2
Muhayimana Aphrodis 2017-03-19 09:26:50

naze akore ibyo agomba gukora ariko ntazivange mubitamureba kdi azakira akazike neza imana imufashe

3
Elie 2017-03-19 15:08:37

Hoya mwibeshye! Mgr Luciano yavuye mu Rwanda umwaka wa 2016 mu kwezi kwa Kanama .Nta n'umwaka urashira ! Mujye mutara amakuru neza .

1